Medical treatment Guide 환자중심의 안전하고 편리한 진료를 위해 노력합니다.

SERVICES FOR FOREIGNERS

  • ENGLISH
  • VIETNAMESE
  • CHINESE
    • 医院介绍
    • 主要门诊
    • 院内位置

의료진소개

진료시간표

시화웹진

CHINESE

사진

Dịch vụ y tế chuyên cung cấp không gian tối ưu nhất
Miêu tả của các bệnh viện tốt nhất la giai thich chinh sat

bệnh viện SHIHWA Có từ năm 1998 đến nai tại địa phương này.

được 20 năm y tế cho các nhân dân tại địa phương này và bắc đầu từ tháng Bảy năm 2011 kết nối thêm một trung tâm y tế mới Ngoài ra,trong tháng 2 năm 2013 Shiheung chỉ để Bộ thẩm định,dịch vụ chăm sóc sức khỏe cao về y tế đã cấp giấy chứng nhận chuyên môn về Y tế  
bệnh viện SHIHWA cho các thiết bị nghệ thuật và các trung tâm chuyên gia y tế chuyên nghiệp chín và tự hào về 14cách điều trị khao học.cho nhân dân địa phương dịch vụ y tế và chuyên ngành y tế ,và bảo vệ sự sống quý giá cho các bệnh nhân và sẽ cố gắng hết sức để phấn đấu.

연락처
TEL 031)8041-5888~5889
FAX 031)8041-5890